Lessuggesties

Voor het onderdeel Lessuggesties zijn tot nu toe zijn twee onderdelen uitgewerkt:

  1. Mogelijke inzet romanfragmenten per leerjaar.
  2. Drie verschillende lesvoorbeelden.

 

  1. Mogelijke inzet romanfragmenten per leerjaar


http://pratenoverromanfragmenten.nl/wp-content/uploads/2017/06/schema-25-gebruikte-boeken-per-leerjaar-versie-4-web.jpg

2. Drie verschillende lesvoorbeelden

 

In het schooljaar 2016-2017 hebben we video-opnames gemaakt van een aantal eigen lessen met het ontwikkelde materiaal. Zo konden we gezamenlijk het materiaal en onze lessen kritisch bespreken (zie de besproken tips en valkuilen bij tabblad Verantwoording, Aard van de klassikale bespreking).

Natuurlijk werkt ieder van onze werkgroep op zijn eigen manier met het ontwikkelde lesmateriaal, maar binnen onze eigen lespraktijk kunnen we drie grondvormen van lessen onderscheiden:

  1. een les waarin de door ons bedachte vragen bij het gelezen romanfragment klassikaal worden besproken;
  2. een les waarin de leerlingen in groepjes de gepresenteerde vragen bij het gelezen romanfragment bespreken;
  3. een les waarbij de leerlingen zelf de bespreekpunten bij het gelezen romanfragment inbrengen voor een groepbespreking.

Hieronder volgen de lesvoorbeelden die bij de drie genoemde grondvormen horen.

Een docent kan zelf goed bepalen welke vorm op dat moment het beste bij een klas (en bij zijn eigen favoriete lesstijl) past. Het is goed denkbaar dat leerlingen een ontwikkeling doormaken: eerst doen zij in verschillende lessen samen met hun docent ervaring op met een open, exploratieve manier van literatuur bespreken. Daarna kunnen zij die manier waarschijnlijk gemakkelijker zelfstandig in groepjes realiseren.

http://pratenoverromanfragmenten.nl/wp-content/uploads/2017/06/Button-les-1.png

http://pratenoverromanfragmenten.nl/wp-content/uploads/2017/06/Button-les-2.png

http://pratenoverromanfragmenten.nl/wp-content/uploads/2017/06/Button-les-3.png