In het literatuuronderwijs van de bovenbouw van havo en vwo zouden de mogelijkheden voor persoonlijke ontplooiing en maatschappelijke vorming door middel van literatuur beter benut kunnen worden. Dat kan echter niet, als een belangrijk deel van de verwerking van gelezen literatuur erin bestaat dat leerlingen thuis individueel schriftelijke verwerkingsopdrachten maken bij gelezen boeken.


BĂ­nnen de lessen literatuur moet ruimte gemaakt worden voor een meer lezersgerichte, inhoudsvolle bespreking van gezamenlijk gelezen literatuur: door de bespreking van echte lezersvragen, het uitwisselen van leeservaringen, het vergelijken van verschillende interpretaties en oordelen. Daarvoor is nog maar weinig geschikt lesmateriaal voorhanden.


Onze werkgroep presenteert hiervoor voorbeeldmateriaal: met fragmenten uit moderne romans die binnen een lesuur klassikaal te lezen en te bespreken zijn en met vragen die een open klassengesprek over de inhoud van de gelezen fragmenten kunnen bevorderen.https://pratenoverromanfragmenten.nl/wp-content/uploads/2015/12/Covers-homepage.jpg