Lessuggesties

Voor het onderdeel Lessuggesties zijn tot nu toe zijn drie onderdelen uitgewerkt:

  1. Mogelijke inzet romanfragmenten per leerjaar.
  2. Drie verschillende lesvoorbeelden voor de bespreking van de romanfragmenten.
  3. Twee verschillende lesvoorbeelden voor het voeren van groepsgesprekken.
  1. Mogelijke inzet romanfragmenten per leerjaar

https://pratenoverromanfragmenten.nl/wp-content/uploads/2022/09/Schema-45-gebruikte-boeken-per-leerjaar-november-2021-1-web-scaled.jpg

2. Drie verschillende lesvoorbeelden voor de bespreking van de romanfragmenten

 

In het schooljaar 2016-2017 hebben we video-opnames gemaakt van een aantal eigen lessen met het ontwikkelde materiaal. Zo konden we gezamenlijk het materiaal en onze lessen kritisch bespreken (zie de besproken tips en valkuilen bij tabblad Verantwoording, Aard van de klassikale bespreking).

Natuurlijk werkt ieder van onze werkgroep op zijn eigen manier met het ontwikkelde lesmateriaal, maar binnen onze eigen lespraktijk kunnen we drie grondvormen van lessen onderscheiden:

  1. een les waarin de door ons bedachte vragen bij het gelezen romanfragment klassikaal worden besproken;
  2. een les waarin de leerlingen in groepjes de gepresenteerde vragen bij het gelezen romanfragment bespreken;
  3. een les waarbij de leerlingen zelf de bespreekpunten bij het gelezen romanfragment inbrengen voor een groepbespreking.

Hieronder volgen de lesvoorbeelden die bij de drie genoemde grondvormen horen.

Een docent kan zelf goed bepalen welke vorm op dat moment het beste bij een klas (en bij zijn eigen favoriete lesstijl) past. Het is goed denkbaar dat leerlingen een ontwikkeling doormaken: eerst doen zij in verschillende lessen samen met hun docent ervaring op met een open, exploratieve manier van literatuur bespreken. Daarna kunnen zij die manier waarschijnlijk gemakkelijker zelfstandig in groepjes realiseren.

https://pratenoverromanfragmenten.nl/wp-content/uploads/2017/06/Button-les-1.png

https://pratenoverromanfragmenten.nl/wp-content/uploads/2017/06/Button-les-2.png

https://pratenoverromanfragmenten.nl/wp-content/uploads/2017/06/Button-les-3.png


3. Twee verschillende lesvoorbeelden voor het voeren van groepsgesprekken

In het schooljaar 2017-2018 hebben we video-opnames gemaakt als voorbeeld van groepsgesprekken van leerlingen die met het materiaal van de romanfragmenten aan het werk waren. Daarmee willen wij een handreiking bieden voor docenten èn leerlingen bij het voeren van open, onderzoekende en verdiepende groepsbesprekingen.

Bij het onderdeel Verantwoording hebben wij een uitgebreide uitwerking gepresenteerd van observaties bij drie videofragmenten. Die uitwerking is bedoeld als mogelijke ondersteuning voor de docent: waar kan hij bij de bespreking van de videofragmenten zoal aandacht voor vragen, wat zouden observerende leerlingen kunnen opmerken over de wijze waarop andere leerlingen een explorerend gesprek over literatuur proberen te voeren?

Hieronder presenteren wij twee lesvoorbeelden:

https://pratenoverromanfragmenten.nl/wp-content/uploads/2018/05/Button-les-1.jpg

https://pratenoverromanfragmenten.nl/wp-content/uploads/2018/05/Button-les-2.jpg